021-88802213-88944100-88944152
4

ویولن مدل 205 WA

ارسال شده توسط reza radmehr

ویولن مدل 205 WA

سری کنسرتی

سایز : 4/4

فینیش : 2050/205W/205 WA

مدل گوارنری با گوشی های آبنوس و دور بایندیبنگ تا نخورده، کناره ها و گردن و پشت آن از داری فر عالی می باشند و براقی عالی دارد با جنس جای چانه مرغوب و سیم های جوپیتر در سایز بزرگ طرح w

  • ژوئن 2, 2016