021-88802213-88944100-88944152

ویولن مدل 2050

ارسال شده توسط reza radmehr

ویولن مدل 2050

سری کنسرتی

سایز : 4/4

فینیش 2050، 205 W و 205 WA

گوشی های آن از جنس آبنوس میباشد قسمت گردنه و کناره ها و پشت آن از جنس چوب آبنوس میباشد بدنۀ آن براق و جای چانه آن از جنس چوب آبنوس میباشد و سیم های آن جوپیتر میباشد.

  • ژوئن 2, 2016