021-88802213-88944100-88944152
136

گیتار مدل 136

ارسال شده توسط reza radmehr

گیتار مدل  136

چوب بدنه : چوب سدر یا صنوبر

چوب پشت و کناره ها : ماهاگونی

عرض بدنه روی 12 فرت : 95 میلی متر

عرض بدنه روی قسمت پایینی: 100میلی متر

چوب صفحۀ انگشت گذاری  : چوب آبنوس

چوب پل : رز وود

چوب گردنه : سدر

عرض گردنه روی نات : 51,5 میلی متر

عرض گردنه روی 12 فرت : 61,5 میلی متر

گوشی: طلایی

درجه : 650 میلی متر

 

  • می 31, 2016