021-88802213-88944100-88944152

گیتار مدل 123

ارسال شده توسط reza radmehr

گیتار مدل 123

بدنه : سدار یا صنوبر

پشت و کناره ها : ماهاگونی رنگ شده

عرض بدنه روی 12 فرت : 95 میلی متر

عرض بدنه روی قسمت پایینی : 100 میلی متر

صفحۀ انگشت گذاری  : رز وود

پل : رز وود

گردنه  : ماهاگونی

عرض گردنه روی نات : 51,5 میلی متر

عرض گردنه روی 12 فرت: 61,5 میلی متر

گوشی : نیکل

درجه : 650 میلی متر

 

 

  • می 31, 2016