021-88802213-88944100-88944152
111

گیتارمدل 120E

ارسال شده توسط reza radmehr

گیتارمدل 120E

سری پیکاپ فیش من

چوب رویه : چوب صنوبر یا سدر

چوب پشت و کنار : ارانگکل

عرض بدنه در قسمت پایین گیتار : 100 میلی متر

چوب صفحۀ انگشت گذاری : رز وود

گردنه : ماهاگونی

عرض گردنه روی نات : 51/5 میلی متر

12 فرت : 61/5 میلی متر

گوشی : طلایی

درجه : 650 میلی متر

سی ال 4 تی، فیش من

با بدنۀ باریک نیز در دسترس است.

 

  • می 30, 2016