021-88802213-88944100-88944152
ل

گیتار مدل 118

ارسال شده توسط reza radmehr

گیتار مدل 118

چوب بدنه: سدر یا صنوبر

چوب پشت یا کناره ها :ماهاگونی رنگ شده

عرض بدنه روی 12 فرت : 95 میلی متر

عرض بدنه روی قسمت پایینی : 100 میلی متر

چوب صفحۀ انگشت گذاری : رز وود

جوب پل : رز وود

چوب گردنه : ماهاگونی

عرض گردنه روی نات : 51,5 میلی متر

عرض گردنه روی 12 فرت : 61,5 میلی متر

گوشی : طلایی

درجه : 650 میلی متر

 

  • می 31, 2016