021-88802213-88944100-88944152
البینونی 09

پیانوی آپرایت مدل UP-120 M

ارسال شده توسط reza radmehr

پیانوی آپرایت مدل UP-120 M

رنگ : ماهوگانی پولیش خورده

سیم : رزلو

چکش : FFW آلمان

سیستم پدال : چوبی

صفحۀ صدا : صنوبر

ارتفاع : 120 سانتی متر

عرض : 147.2 سانتی متر

عمق : 60.4 سانتی متر

  • ژوئن 6, 2016