021-88802213-88944100-88944152

ویولن

ارسال شده توسط kiyomars

 

ویولن هایی که در اندازه متفاوتند : ویولن هایی که در سایز کوچک ساخته میشوند و مخصوص یادگیری کودکان هستند و ویولن های سایز بزرگ مخصوص یادگیری افراد بزرگسال میباشند.

2-            ویولن هایی که در ژانر متفاوت هستند به دو دسته زیر تقسیم میشوند:

             فیدل Fiddle ) ) : تا قبل از اختراع ویولن به هر سازی که به واسطۀ سیمش نواخته میشد فیدل میگفتند امّا با اختراع ویولن، فیدل نیز جایگاه خود را نیز پیدا کرد و امروزه به ویولن هایی که سبک کانتری Country )) یا فوکس (Folks ) با آنها نواخته میشوند را فیدل میگویند.

             ویولن پنج سیمه : که شامل ویولن الکترونیکی یا آکوستیک میباشند و ترکیبی از ویولن و ویولا هستند. جایگزین کردن ویولن پنج سیمه به جای ویولن چهار سیمه نیازبه زمان برای نوازندۀ دارد.

3-            ویولن هایی که در ساختار متفاوت هستند به پنج دسته تقسیم میشوند:

  • ویولن کلاسیک: در اواخر قرن هجدهم ساخته شده اند و برای راحتی نوازنده در آن تغییراتی صورت گرفته است مثل تعبیه زیرچانه ای (Chin Rest) که برای راحتی نوازنده برای جلوگیری از سر خوردن و افتادن روی ویولن قرار گرفته شده است.
  • ویولن های باروک : این نوع ویولن از اولین ویولنهای کلاسیک میباشند که اولین ساز استاندارد نیز میباشد که در قرن شانزدهم ساخته شده است و زاویۀ فوقانی آن عمیق تر از ویولن های کلاسیک میباشد.
  • ویولن استراه : این ویولن در اواخر قرن نوزدهم ساخته شد و به جای جعبه سیاه از یک شیپور برای پخش صدای آن استفاده میشود ولی به دلیل گران بود و تیزی صدایشان، هیچگاه به اندازۀ ویولن های کلاسیک میان نوازنده ها رایج نشدند.
  • ویولن الکترونیکی : این ویولن ها با برق کار میکنند و در سال 1930 ساخته شدند و صدای آنها قابل تنظیم با فضایی که در آن نواخته میشوند، هستند و به آمپلی فایر نصب میشوند.
  • ویولن نیمه الکترونیکی : این ویولن ترکیبی است از ویولن کلاسیک و الکترونیکی که به آمپلی فایر نصب می شوند امّا بدون نصب به آمپلی فایر هم میتوان آن را نواخت و بدون آمپلی فایر صدای یک ویولن کلاسیک را دارد.

 

  • می 18, 2016